ADDONS > vietmediaf

vietmediaf

Provider: VietMedia

Type: audio

Version: 1.0.0

Views: 151

VietMediaF Music Online

Disclaimer

Các addon KODI làm ra với mục đích phục vụ cộng đồng miễn phí và các lập trình viên cũng tốn công sức để phục vụ các bạn. Vì vậy, đối với các addon do group làm ra, các bạn xin vui lòng tuân thủ những điều sau: - http://vietmediaf.net - https://www.facebook.com/groups/vietkodi/ - Không được sử dụng mã nguồn mà không xin phép tác giả. - Các addon trong repository Vietmedia thuộc quyền sở hữu của tác giả và cũng không mong muốn đưa các addon này vào trong các repository khác. - Không được thay đổi tên, hoặc các thông tin liên quan đến các add-on trong group. - Và có thể thêm các điều khác (chưa nghĩ ra) Biểu tượng cảm xúc smile Rất mong các bạn tuân thủ và tạo động lực cho chúng tôi trong quá trình phát triển cũng như duy trì những add-on này.

Description

trung tâm giải trí, ca nhạc trực tuyến

Additional Information

Repositories: SuperRepo All [Krypton][v7]

License: not specified

Platform: all

Depends On:

xbmc.python (>= 2.1.0)

script.module.simple.downloader (>= 1.9.4)

plugin.video.youtube (>= 4.4.10)

How To Install

In order to install vietmediaf you may use one of the repositories mentioned under Additional Information > Repositories section above. Or, simply download the addon directly (if such option is present).

To install from a repository (first make sure you have the repository installed)

  1. Open up Kodi and navigate into Add-ons.
  2. Click the open box icon (above the side-menu).
  3. Select Install from repository.
  4. Select the repository you wish to install from.
  5. Select audio add-ons.
  6. Select vietmediaf.
  7. Click Install.