ADDONS > *vietmediaf

*vietmediaf

Provider: VietMedia

Type: video

Version: 1.0.61

Views: 226

VietMediaF Video Online

Disclaimer

Các nguồn nội dung được lấy từ các cá nhân và tổ chức cung cấp miễn phí trên mạng Internet. Add-on không lưu trữ hay sở hữu bất cứ nguồn nội dung nào. Người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc xem các nguồn nội dung này. - http://vietmediaf.net - https://www.facebook.com/groups/vietkodi/ - Không được sử dụng mã nguồn mà không xin phép tác giả. - Không được thay đổi tên, hoặc các thông tin liên quan đến các add-on trong group.

Description

trung tâm giải trí trực tuyến, xem phim, shows, tivi, ca nhạc, karaoke của người việt. các nguồn nội dung được lấy từ các cá nhân và tổ chức cung cấp và chia sẻ miễn phí trên mạng internet. add-on hoạt động như một trình duyệt media, không lưu trữ hay sở hữu bất cứ nguồn nội dung nào. người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc xem các nguồn nội dung này.

Additional Information

Repositories: SuperRepo All [Krypton][v7]

License: not specified

Platform: all

Depends On:

xbmc.python (>= 2.1.0)

script.module.simple.downloader (>= 1.9.4)

plugin.video.youtube (>= 4.4.10)

script.module.requests (>= 1)

How To Install

In order to install *vietmediaf you may use one of the repositories mentioned under Additional Information > Repositories section above. Or, simply download the addon directly (if such option is present).

To install from a repository (first make sure you have the repository installed)

  1. Open up Kodi and navigate into Add-ons.
  2. Click the open box icon (above the side-menu).
  3. Select Install from repository.
  4. Select the repository you wish to install from.
  5. Select video add-ons.
  6. Select *vietmediaf.
  7. Click Install.