Kodi video itv*plus
itv*plus

itv*plus

Provider: itv member

Type: video

Version: 2.9.5

Views: 501

ITV Entertainment

Description

* addon được itvplus xây dựng dựa vào nguồn dữ liệu trên internet. * với mục đích phục vụ nhu cầu giải trí cho cộng đồng kodi. chúng tôi đã tốn nhiều thời gian và công sức để tạo ra sản phẩm, vì vậy mong các tổ chức và cá nhân tuân thủ các quy định sau: - không tự ý sử dụng mã nguồn của addon khi chưa có sự đồng ý của nhóm lập trình viên itvplus. - không tự ý chỉnh sửa lại addon và chia sẻ, quảng cáo phục vụ cho nhu cầu lợi ích của một cá nhân hay tập thể nào đó.

How To Install

To install itv*plus you may use one of the repositories mentioned under Additional Information > Repositories section below. Or, simply download the addon directly (if such option is present).

To install from a repository (first make sure you have the repository installed)

  1. Open up Kodi and navigate into Add-ons.
  2. Click the open box icon (above the side-menu).
  3. Select Install from repository.
  4. Select the repository you wish to install from.
  5. Select video.
  6. Select itv*plus.
  7. Click Install.

Additional Information

Updated: March 03, 2020

Repositories: SuperRepo All [Krypton][v7]

Platform: all

License: Not specified

Depends On:

xbmc python (>= 2.1.0)

requests (>= 1.0)

Recommended Addons