Kodi repository *ITV*Plus
*ITV*Plus

*ITV*Plus

Provider: itv member

Type: repository

Version: 2.9.6

Views: 532

*ITV*Plus fanart

ITV Entertainment

Addon Disclaimer

Data được chia sẻ trên internet. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm pháp lý.

Addon Description


* Addon được ITVPlus xây dựng dựa vào nguồn dữ liệu trên internet.

* Với mục đích phục vụ nhu cầu giải trí cho cộng đồng Kodi. Chúng tôi đã tốn nhiều thời gian và công sức để tạo ra sản phẩm, vì vậy mong các tổ chức và cá nhân tuân thủ các quy định sau:

- Không tự ý sử dụng mã nguồn của addon khi chưa có sự đồng ý của nhóm lập trình viên ITVPlus.

- Không tự ý chỉnh sửa lại addon và chia sẻ, quảng cáo phục vụ cho nhu cầu lợi ích của một cá nhân hay tập thể nào đó.

View More

How To Install

To install *ITV*Plus directly from zip file

  1. Download the addon.
  2. Open up Kodi and navigate into Add-ons.
  3. Click the open box icon (above the side-menu).
  4. Select Install from zip file.
    • If this is the first addon you install, Kodi will warn you about installing addons from "unknown sources" for security reasons - it's your call.
    • In any case, Kodi will warn you, you may not get auto-updates for this addon.
  5. Navigate into the location where you've downloaded the addon to and select it to Install.

* An alternative method to install *ITV*Plus from a repository can be found here. Repository information can be found below.

Additional Information

Updated: February 26, 2021

Platform: all

Alternative Sources:

License: Not specified

Depends On:

xbmc.python (>= 2.1.0)

requests (>= 1.0)

Recommended Addons