VietMediaF Music

VietMediaF Music

Provider:VietMedia
Type:audio
Version:1.0.6
Views:696
Download
Help other people decide, vote up or down?

VietMediaF Music Online

Disclaimer

Các nguồn nội dung được lấy từ các cá nhân và tổ chức cung cấp miễn phí trên mạng Internet. Add-on không lưu trữ hay sở hữu bất cứ nguồn nội dung nào. Người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc xem các nguồn nội dung này.- http://vietmediaf.net- https://www.facebook.com/groups/vietkodi/- Không được sử dụng mã nguồn mà không xin phép tác giả.- Không được thay đổi tên, hoặc các thông tin liên quan đến các add-on trong group.

Description

Trung tâm giải trí, ca nhạc trực tuyến

View More

How To Install

Direct installation

Via Repository

Via Directory

 1. First make sure you have the repository installed
 2. Open up Kodi and navigate into Add-ons.
  addon install - Add-ons
 3. Click the open box icon (above the side-menu).
  addon install - openbox
 4. Select Install from repository.
  • If you have at least one repository (besides the default) installed:
   Select the repository you wish to install from.
 5. Select the category the addon belongs to, in this case it should be audio.
 6. Select VietMediaF Music.
 7. Click Install.

  For a full installation guide please click here.

  Additional Information

  Updated: June 12, 2021

  In Repositories:

  SuperRepo Genre Radio [Krypton][v7],

  Platform: all

  License: Not specified

  Depends On:

  Recommended Addons